Apie

PSX_20220208_144448

Sveiki, ačiū, kad apsilankėte mano puslapyje. Įsivaizduoju, jog gali būti nelengva nuspręsti su kuriuo psichologu eiti į savęs pažinimo ir problemų sprendimo kelionę, todėl trumpai prisistatysiu ir papasakosiu, ką ir kaip dirbu.

Gyvenime daug ir nuolatos mokausi suprasti žmogaus vidinį pasaulį, kuris yra be galo platus, gilus ir įvairus. Todėl po šešerių psichologijos studijų metų, penkerių individualaus psichologinio konsultavimo praktikos metų aš tęsiu gilinimąsi į žmogaus psichinį pasaulį – mokausi psichodinaminę grupinę psichoterapiją, kurioje gilinamasi į žmonių tarpusavio santykių dinamiką, problemas ir jų sprendimo būdus. Daugiau nei dešimt metų dirbu su įvairiomis grupėmis: mokymai, paskaitos, stovyklos vaikams, keliolikos susitikimų savęs pažinimo grupės bei šiuo metu vedama kelerių metų ilgalaikė psichoterapinė grupė. Dirbdama grupėse pastebiu, kad žmones nuramina “aš irgi” žodžiai: kai pats juos ištari kitam – patiri atsivėrimą ir palengvėjimą bei taip palaikydamas kitą patiri savo stiprybę; kai išgirsti juos sakant tau – supranti, kad problemos yra universalios ir su jomis nesi vienas. Darbas grupėse ypatingas tuo, kad jose atsiranda daug ir įvairių tarpsusavio ryšių, kuriuose žmogus gali save pažinti iš naujų perspektyvų. Dirbdama individualiose psichologinėse konsultacijose kaskart matau žmogaus jėgą būti atviru prieš save patį: kai tenka išgyventi skausmingus prisiminimus bei dabarties skaudulius, kai tenka įveikti kliūtis link geresnio gyvenimo, kai tenka prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir laimę. Ir paskutinis momentas, kas ta “psichodinaminė” kryptis ir kodėl ja vadovaujuosi? Šios psichoterapijos krypties pagrindinis principas – joks psichikos reiškinys nėra atsitiktinis – jis turi savo prasmę. Tikiu, kad kiekvienas esame savo praeities rezultatas ir supratę savo ankstyvuosius santykius bei juose patirtus išgyvenimus, suprasime save ir dabarties santykiuose bei atrasime paaiškinimus (prasmes), kodėl gyvename taip, kaip gyvename.


Dirb(a)u:

nuo 2016 m. – dabar:  privati psichologo-psichoterapeuto praktika: individualios psichologinės konsultacijos bei psichodinaminė grupių psichoterapija.
nuo 2020 m. – dabar: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, lektorė.

2020 m. – Asociacija “Padedu augti”: neišnešiotukų pagalbos linijos savanorių paruošimo programos kūrėja ir lektorė.
2019 m. – Všį “Šeimos santykių institutas”: savitarpio paramos grupių suaugusiems vedančioji psichologė.
2018 – 2019 m. – Všį “Darnūs namai”: suaugusių ir paauglių psichologė, paramos bei savęs pažinimo grupių vedančioji (pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“).
2016 – 2017 m. – UAB Medgintras, Altamedica: medicinos psichologė psichikos sveikatos dienos stacionare.

2018 – 2021 m. – INDIEGO vaikų ir paauglių stovyklų personalo mokymų vadovė.
2015 – 2017 m. – INDIEGO vaikų ir paauglių stovyklų programų vadovė.
2014 – 2017 m. – konsultacijos mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams bei jų tėvams.


Mok(i)ausi:

2022 m. – dabar: grupinės analizės programa, Vilniaus universitetas.

2021 – psichodinaminės grupinės psichoterapijos programa, Vilniaus universitetas.

2016 – Klinikinė psichologija (magistras), Vilniaus universitetas.
2014 – Psichologija (bakalauras), Vytauto Didžiojo universitetas.


Savanoriavau:
2010-2016 – savanorė telefonu ir internetu (2010-2013) bei savanorių mokytoja (2012-2016) paramos fonde “Jaunimo linija”, Kauno padalinys.


Taip pat:
Nuo 2015 m. – Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narė.
Nuo 2019 m. – Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) narė.


Mokslinės publikacijos:
Savižudybes aprašančių straipsnių komentarų turinys: priežasčių ieškojimas, požiūris ir mitai, 2015.
Straipsnių, aprašančių savižudybes, komentarų turinys: emocinės reakcijos, suicidinės mintys ir dalijami patarimai, 2016.
Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, 2015, žr. p. 47.
Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016, žr. p. 47.


Profesiškai aug(a)u:
dabar: supervizijos pas psichodinaminės krypties psichologą – psichoterapeutą.

2020 Mokymai “Specializuota psichologinė pagalba, taikant mokslo įrodymais grįstas intervencijas ir metodikas: trumpalaikės potrauminio streso eklektinės terapijos metodas (BEPP), VU Psichotraumatologijos centras.
2020 Mokymai “Psichologinės traumos ir adaptacijos sutrikimo atpažinimas bei psichologinio psichotraumatologinio įvertinimo pagrindai”, VU Psichotraumatologijos centras.
2020, 2021 European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) Study days, Zoom.
2019 European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) Study days, Varšuva.
2018 12 21 ASIST: savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, Vilnius.
2018 04 29 European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) Study days, Vilnius
2018, 2017, 2016 Konferencija „Vilniaus savižudybių intervencijos metodai“. Vilniaus universitetas.
2017 10 27 8-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija, Vilnius.
2017 03 04 Seminaras “Kaip kalbėti apie lytiškumą su vaikais?”, Įvairovės ir edukacijos namai.
2015 12 29 E. mokymai „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas“. VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“.
2015 12 04 Seminaras psichologams ir psichoterapeutams apie LGBT*. Asociacija „In corpore“.